تبلیغات
وبلاگ علمی وآموزشی معلّم

وبلاگ علمی وآموزشی معلّم
*سلام بر تمامی پژوهش گران علم ودانش* 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟
چت باکس


علوم چهارم سنگها

موضوع سنگها

هدفهای کلی

1-    آشنایی فراگیران با سنگ و انواع آن و موارد استفاده از آنها

2-    آشنایی فراگیران با مواد سازنده سنگها و کاربرد آنها در طبیعت و محیط اطراف

3-    آشنایی فراگیران با کانی و سنگهای خوراکی و کانیهایی در اطراف هستند.

هدفهای رفتاری

1-دانش آموزان بتوانند در پایان درس تفاوت سنگها را با یکدیگر بیان کنند ( هوش زبانی در کلامی)

دانش آموزان بتوانند در پایان درس انواع سنگها را نام ببرند (زبانی ـ کلامی)

دانش آموزان بتوانند در پایان درس نام هر سنگ را با توجه به ویژگیهایش طبقه بندی کنند . ( منطقی ـ ریاضی)

دانش آموزان بتوانند در پایان درس کاربرد سنگها را بیان کنند (زبانی ـ کلامی)

دانش آموزان بتوانند مواد سازنده سنگها را بگویند و چند نمونه خوراکی نام ببرند ( زبانی ـ کلامی)


 وسایل مورد نیاز

1-    تعدادی سنگ برای مقایسه سنگها با هم ( طبیعت گرا)

2-    از انواع سنگ از هر کدام یک نمونه ( آذرین ـ رسوبی ـ دگرگون شده ) ( مرمر) ( هوش طبیعت گرا)

3-    سنگ نمک ( خوراکی ) گچ ـ مقداری کمی از هر نوع مصالح ساختمانی ( طبیعت گرا)

4-    برای معرفی کانی مغز مداد. ( طبعیت گرا)

همه این موارد گفته شده را به بچه ها گفته شده که برای جلسه آینده هر گروه ، باید داشته باشد. مقداری مصالح که هر یک با توجه به در دسترس بودن آن مصالح بیاورند.

چیدمان

کلاس را به صورت دور تا دور و گرد ، میزها را کنار هم با توجه به گروه بندی چیده و کلاس 42 نفر هستند به گروه های 6 نفره تقسیم کرده.

گروه بندی کرده و برای هر گروه ، شماره گذاری شده و یک سر گروه مشخص شده.

و به بچه ها گفته که درس امروز در رابطه با سنگ هاست و به روش گروهی و همیاری می خواهیم یاد بگیریم و کار کنیم.

ارزشیابی تشخیصی

 از آنجایی که در علوم سالهای قبل در مورد سنگها خوانده اند بنابراین معلم چند سوال پیرامون سنگها و قدرت و مزیت آن بر چیزهای دیگر پرسیده تا بچه ها پاسخ دهند.

بچه ها جنس دیوارها از چیست ؟

در ساختمان سازی چه چیزهایی بکار می رود؟

 در با چه چیزهایی محکم می شود وبرای ساخت آن باید از چه مصالحی استفاده کنیم؟

از سوالات پیرامون محیط اطرافت پرسیده شود. ( استفاده از هوش بین فردی و درون فردی)

که پاسخ را از گروه با توجه به شماره پرسیده می شود.

 ارزشیابی آغازین

 تصویر تخت جمشید که ابتدای درس آمده از قبل بزرگ کرده و به کلاس آورده و به تابلوزده ( هوش و مکانی) و با سوال از تاریخ پرسیده و از بچه ها خواسته پاسخ بنویسید و با شمار 1 ، 2 ، 3 بالا بگیرند پایتخت هخامنشیان کجاست ؟ و از بچه ها خواسته که بگویند چرا هنوز این بنا پابرجاست؟

مشورت کنند و بگویند ( هوش زبانی ـ کلامی ) ( هوش بین فردی )

ایجاد انگیزه

(هوش طبیعت گرا)

از بچه ها خواسته سنگهایی که قرار بوده از چند روز پیش از اطراف جمع آوری کنند و به کلاس بیاورند را روی میز بگذارند و بررسی کنند و لمس کنند و شباهتها و تفاوتها را بررسی کنند و در یک چک لیست بنویسید . ( هوش بدنی ـ جنبشی وطبیعت گرا)

و سپس بیان کنند از هر گروه شماره ای اعلام می کنیم.

 مرحله ی ارائه درس :

 گروهها آماده ، وسایل مورد نیا روی میز وسط کلاس در معرض دید همه ی گروه ها (هوش دیداری ـ فضائی )

و سپس با نشان دادن تصویر پای تابلو و با توجه به ارزشیابی آغازین و توضیحاتی که گروهها بیان کردند.

نام مبحث و نام درس را از یک سر گروه خواسته پای تابلو بنویسید ( هوش دیداری ـ فضائی)

از گروهها خواسته کتاب را باز کنند و صفحه اول را بخوانند و شماره   1 گروهها باید در رابطه با صفحه اول درس را بخوانند و مقایسه سنگهایی که آوردند را بنویسید و ابتدا در گروه مشورت کند وسپس برای گروههای دیگر بیان کند نفرات شماره

2 . تفسیر آزمایشی که وسایلش را در فنون آماده کردند. ( آزمایش خاک و ماسه و آب و مخلوط کردن و تفسیر آنها (زبانی ـ کلامی ) هوش دیداری ـ فضایی)

شماره 3 – سنگهای رسوبی (دیداری ـ فضایی ) و بیان کند به چه سنگ هایی رسوبی و چگونگی پدید می آید ( زبانی ـ کلامی)

 

شماره 4- سنگهای آذرین را مطالعه کند . (دیداری ـ فضایی).

شماره 5 – سنگهای دگرگون شده ( دیداری ـ فضایی ).

شماره 6- سنگها از چه ساخته شده اند و کاربرد آنها ( دیداری ـ فضایی ).

معلم ناظر و به هر کدام 10 دقیقه فرصت می دهد تا مطالعه کنند و سپس 10 دقیقه فرصت می دهد که هر کدام برای گروه توضیح دهد و دیگران در یک برگه بنویسند و یادداشت بردارند ( هوش بدنی - جنبشی )

و سپس معلم اعلام می کند که بچه ها وقت تمام شده و همه مرتب سرجایشان می نشیند و حالا هر گروه طبق شماره ای که معلم اعلام می کند. توضیح می دهد.

شماره 1- گروه الف : تفاوت سنگها را با هم بیان می دهد که سنگها از لحاظ زبری - رنگ و صافی با هم متفاوتند و از لحاظ اجزا و رنگ نیز فرق دارند . ( زبانی ـ کلامی ) و دیگران یادداشت بر می دارند . (بدنی ـ جنبشی)

شماره 2- گروه ب) آمزایش را انجام داده و همچنین یک تکه از گچ یا مواد سفت شده داخل سماور را آورده و در رابطه با آن آزمایش توضیح می دهد و گچ و رسوبات داخل سماور را نشان می دهد و توضیح اینکه خاک و ماسه روی هم طبق سنگینی هر کدام انباشته می شود و بعد از گذشت یک ساعت بصورت لایه لایه در آمده و کمی از خاک آن حل شده و رنگ آب را کمی تغییر می دهد و تکه کنده شده از سماور بر اثر جوشانده شدن آب و ته نشین شدن و گرفته شدن املاح آب ( زبانی ـ کلامی ) – ( بدنی ـ جنبشی )

شماره 3- گروه ج ) چگونگی بوجود آمدن سنگهای رسوبی را توضیح می دهد. موادیکه رودها سر راه با خودشان می آورند به دریا می برند و سنگین می شوند و ته نشین می شوند و روی هم قرار می گیرند وسخت می شوند. و لایه لایه روی هم می نشیند ( زبانی ـ کلامی ) و دیگران یادداشت بر می دارند ( جنبشی ـ بدنی)

شماره 4- گروه د) سنگهای آذرین را توضیح می دهد.

مواد مذابی که از آتشفشان ها خارج می شوند و سرد می شوند و بصورت بلورهای ریز و درشت در می آیند به این سنگها آذرین می گویند.

شماره 5- گروه و) سنگهای دگرگون شده

بعضی از سنگها رسوبی یا آذرین زیر زمین بر اثر فشارها و گرمای زیاد که متحمل می شوند.

مانند آجر پخته می شوند شکل قبلی خودشان را از دست می دهند و به این سنگها دگرگون شده می گویند . مثل سنگ مرمر . ( زبانی ـ کلامی )

شماره 6 – گروه الف ) موارد استفاده از سنگها را توضیح دهد.

مصالحی که آورده را نشان می دهد و برای بچه ها توضیح می دهد و جنس سنگها از کانی است و این مصالح هر کدام سنگ و کانی های مختلف است و در ساختمان سازی از اینها استفاده می شود. ( زبانی ـ کلامی)

 و سپس پرسشهای داخل متن کتاب را پاسخ می دهند . گروهها با مشورت و سپس سر گروه این پاسخها را جمع آوری می کند . ( هوش منطقی ریاضی ) ـ هوش طبیعت گرا و بین فردی )

و در پایان از یکی از سر گروه ها خواسته تصاویر کتاب را توضیح دهد و تفاوت سه نوع سنگ را بیان کند. با توجه به سنگهایی که نشان داده شده ( دیداری ـ منطقی ) ـ ( زبانی ـ کلامی)

 
طبقه بندی: پایه چهارم ابتدایی، طرح درس، تحقیق،
[ 1389/10/7 ] [ 17:52 ] [ مصطفی زارعی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ شامل اطلاعات علمی و آموزشی است و از خوانندگان محترم ودوستان و کاربران محترم تقاضا داریم تا هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی در مورد وبلاگ و یا مطالب آن دارند ، بیان نموده تا باعث رفع ایرادها و پیشبرد بهتر این وبلاگ در راستای یک وبلاگ مفید برای دوستدارانش شوند.

با تشکر :مدیریت وبلاگ زارعی
09124660064
09394660064
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

مرجع کد آهنگ

زیباترین قالبهای بلاگفا