تبلیغات
وبلاگ علمی وآموزشی معلّم

وبلاگ علمی وآموزشی معلّم
*سلام بر تمامی پژوهش گران علم ودانش* 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟
چت باکس


نکات کلیدی و کاربردی در مورد انضباط در کلاس

 

1: با احترام صدا زدن دانش آموز نیز از مشکلات انظباتی کم می کند درست مانند این که وقتی انسان بهترین لباس خود را می پوشد سعی می کند با احترام راه برود خیلی مواظب لباس تمیزش باشد وسعی می کند آسیبی به آن لباس نرسد ولی اگر لباس پاره وکثیف برتن داشته باشد زیاد حواسش را جمع نی کند و اعتنایی به لباسش ندارد دانش اموزان نیز همین طورهستندوقتی انان را با القاب آقا وخانم صدا بزنیم در خودشان احساسی به وجود می آید وخیلی مواظب رفتار خود هستند تا دوباره این القاب توسط معلم به انها نسبت داده شود واز آن پس به صورت رشد یافته بالغ رفتارخواهند کرد در نتیجه کمتر است به عمل خلاف خواهند زد.

2 : یکی دیگر از روش های مدیریت کلاسی این است که اسم دانش آموزان را یاد بگیریم و در موقع بی انضباطی و شلوغ کردن نام فرد خاطی را بگوییم . این کار باعث می گردد در همان دم دانش آموز رفتار خلافش را کنار بگذارد .

اگر نام دانش آموزان را بلد نباشیم و هنگام بی انضباطی بگوییم هی تو ساکت باش یا هی با تو هستم اسمت چی بود ؟

بی انضباطی زیادتر می شود چون همه ی دانش آموزان با هم و یا یک به یک می گویند آقا با ما هستید یا علی معلم تو را صدا زد و بی انضباطی شدید تر می شود .

3 : فروشند ه ای را در نظر بگیرید وقتی می خواهد برای فروش اجناس خود را به بازار ببرد قبل از رفتن به چند چیز فکر می کند

اول : خریداران به چه چیزهایی نیاز دارند ( انتظارات خریداران )

دوم:کمترین قیمتی راکه می خواهد یک جنس رابفروشد برای خودش ازقبل معلوم نماید (انتظارات خود )

یک معلم نیز وقتی می خواهد به کلاس درس پای بگذارد باید به دو نکته فکر کند :

اول : دانش آموزان از معلم چه انتظاراتی دارند . دانش آموزان چه نیازهایی دارند

دوم : معلم حدود انتظارات خود را آن هم در کمترین سطح ممکن مشخص نماید .

«« کنتـــــــــــــــر »» در این مورد می گوید :

معلمی که ابتدا انتظارات وی از کلاس برآورده شود سپس برای منافع و مصالح دانش آموزان کار خود را شروع کند معلم با شهامت و موفقی است .

نمونه انتظاراتی که یک معلم از بچه ها دارد و باید حدود آن ها را برای دانش آموزان مشخص کند عبارتند از :

به موقع در کلاس حاضر شدن شاگردان

رعایت بهداشت شخصی و محیط کلاس

نوشتن تکالیف درسی

بلند کردن دست هنگام پاسخ به سو ال و................

اگر این انتظارات مشخص گردد دانش آموز کمتر دچار سردر گمی و بی انضباطی می شوند.

4 : یکی دیگر از نکاتی که باعث ایجاد نظم و انضباط در کلاس می شود و از بی انضباطی ها می کاهد سازمان دادن به امور کلاس توسط معلم است . اگر آموزگار کلیه ی موارد مانند افراد – مواد آموزشی – وقت و فعالیت و دروس را سازمان دهی کند و از همه مهم تر اتفا قات و حوادث پیش بینی نشده را هم پیش بینی و سازماندهی نماید بسیاری از بی انضباطی ها کاهش پیدا می کند .

معلم نباید مسائل و موارد آموزشی را که به طور همزمان در کلاس باید استفاده کند را مجزا نماید و به یک مورد تنها بپردازد .

مثالی می زنیم تا مسئله روشن شود .

وقتی اقای تر دست چند توپ را به بالا پرتاب می کند اگر فقط به یک توپ دقت کند ممکن است همه ی توپ ها از دستش بریزد و فقط همان یک توپ را بگیرد .

یک معلم نیز باید مانند تردستی ماهر همه ی امور را از قبل سازماندهی کند و برای همه ی موارد پیش بینی های لازم و اقدامات لازم را انجام بدهد .

مثالی دیگر اگر در یک رستوران آشپز بخواهد برای هر یک از مشتری ها که غذای واحدی هم می خواهند جداگانه غذا درست کند مشتری ها ازاینکه سفارش خود را دیردریافت می کنند عصبانی می شوند .

معلم نیز اگر بخواهد در خود کلاس و آن هم هنگام تریس وسایل خود را اماده و سازمان دهی کند هرج و مرج و بی انضباطی در کلاس پیدا می شود یعنی اگر بخواهد هنگام تدریس از دفتر مدرسه گچ و از ازمایشگاه وسیله ازمایش ودر همان حال به ارباب رجوع پاسخ دهد مشکلات انضباطی شدیدی به وجود می آید .

از نظر من بهترین را حل برای این سازماندهی نوشتن طرح درس است .

 

5 : تنو شک معتقد است وقتی دانش آموزان بد رفتاری می کنند که خسته شوند یا کار مخصوصی برای انجام دادن نداشته باشند.

اگر زنگ کلاس راطوری برنامه ریزی نکرده باشیم تا به موقع درس تمام شود ممکن است 10دقیقه از وقت کلاس مانده باشد و ما کاری برای انجام دادن نداشته باشیم این کار باعث بی انضباطی و شلوغ شدن کلاس می شود بالعکس اگر زنگ زده شود و معلم هنوز مطالبی برای گفتن داشته باشد نیز باعث شلوغ شدن- خسته شدن شاگردان و بی انضباطی در کلاس می شود پس معلم باید امادگی کامل راداشته باشـد.

6 : یکی ا ز قوانین خوبی که برای از بین بردن بی انضباطی بسیار خوب است استفاده از قانون «مادر بزرگ» است.

اصل مادربزرگ می گوید : شخص باید از رفتارهایی که بیشتر انجام می گیرد به عنوان پاداش برای رفتارهایی که تکرار کمتری دارد استفاده کند.

مادر بزرگ به نوه ی خود می گوید: اول تمام غذایت را بخور بعد می توانی بستنی بخوری حال هرچه بچه دلیل بیاورد و استدلال کند مادر گفته ی خود را عوض نخواهد کرد.

به دانش اموزان هم می توان همین شرط را کـرد که اگر کاری را که چندان تمایلی به انجام دادنش دادنش ندارد به پا یان برساند ان وقت اجازه دارند که کاری را که تمایل زیادی به انجامش دارندرا انجام دهند .

مثال ها

الف : دانش آ موز خیلی دوست دارد با بغل دستی خود گپ بزند به او گفته شود اگر این 10 مسئله ی ریاضی را حل نمودی به تو اجازه می دهم 5 دقیقه با دوستت گپ بزنی .

ب : به دانش اموزی که دوست دارد فقط در کلاس بنشیند و نقاشی کند گفته شود اگر این صفحه از درس بنویسیم را انجام دادی اجازه داری 5 دقیقه برای خودت نقاشی بکشی .

ج : اگر دانش اموزی دوست دارد یک جا بنشیند و در رویا های خود فرو برود به او گفته شود که اگر پاکنویس املای خود را تمام کردی اجازه داری برای مدت 10 دقیقه وقت آزاد داشته باشی .

در اجرای اصل مادر بزرگ به چند نکته باید توجه نمود :

اول : در گفته هایمان ابتدا رفتاری که دوست دارد انجام دهد و تکرار شونده است گفته شود .

دوم : زمان و مقدار انجام رفتار هم در رفتار تکرار شونده و هم در رفتاری که دوست ندارد انجام دهد مشخص گردد.

سوم : از قبل رفتارهای تکرار شونده را شناسایی کنیم تا در موقع استفاده از قانون مادر بزرگ با مشکلی مواجه نشویم .

برای شناسایی رفتارهای تکرار شونده می توان از دانش اموزان خواست موضو عات مورد علاقه شان را بازگو کنند و یا او را در یک اردو آزاد گذاشت و رفتارهایش را شناسایی کرد .

7 : همان طوری که یک معلم دوست دارد دانش آموزانش وقت شناس باشند یعنی به موقع به مدرسه بیایند و به موقع تکالیف خود را انجام دهند و وظایف محوله را به خوبی انجام دهند .

دانش آموزان نیز از معلم انتظار دارند که معلم وقت شناس باشد به موقع به کلاس بیاید و به درستی به وظایف و تکالیف خود عمل کند .

اگر معلم به موقع در کلاس حاضر نشود حتما " دانش آموزانش بی انضباطی خواهند کرد .

نویسنده کتاب داستانی را بیان می کند بدین صورت که :

« معلمی دیر به کلاس خود می آید و می بیند دانش آموزی روی لبه ی پنجره طبقه ی سوم نشسته و پاهای خودرا آویزان کرده است فوری برسر او داد می زند و او را سرزنش می کند و وقتی همکاران از او جریان را می پرسند او می گوید به خاطر این که سر وقت در کلاس حاضر نشده ناراحت بوده زیرا می ترسیده بلایی بر سر شاگردش بیاید و او مجبور شود از موضوعی غیر قابل دفاع در مقابل والدینش دفاع کند .

8 : یکی دیگر از مواردی که باعث بی انضبا طی در کلا س می شود که دانش آموزان فکر کنند معلم به کار آنها اهمیت نمی دهد وقتی معلم امتحانی رااز دانش اموز می گیرد اگر معلم فورا" برگه های امتحانی را زود تصحیح کند وبه شاگردان بدهد دانش آموزان احساس می کنند که این کار اهمیت زیادی داشته است وسعی میکنند در اینده به امتحان اهمیت دهند ولی اگر معلم برگه ها را تصحیح نکنداین کار برای شاگردان بی اهمیت جلوه داده میشود و باعث ایجاد بی علاقگی در آنان می شود

که خود پایه و اسا س بد رفتاری است.

9: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه نمود و از نظر من باعث ازبین رفتن بسیاری از بی انضباطی ها می شود تدوین قوانین انضباطی در ابتدای سال تحصیلی با مشارکت دانش آموزان و نصب این قوانین در دید رس شاگردان است

البته در تدوین قوانین انضباطی باید به چند نکته زیر توجه نمود که عبارتند از :

الف : قوانین باید حتما" با مشارکت شاگردان تدوین شود .

ب: قوانین باید با صرف وقت زیاد و با ارائه ی روابط علت و معلولی بیان گردد .به عنوان مثال :

اگر به دانش آموزان می گوییم باید زنگ تفریح که زده شد از کلاس بیرون بیایند وبه حیاط مدرسه بروند دلیل آن هم بیان گرددکه تا و سایل و لوازم داخل کلاس گم نشود .

ج : معلم باید به دانش آموزان تفهیم کند که چرا این قوانین منطقی است .

د : معلم باید بداند که قوانینی که وضع می کند ممکن است رفتار های قابل قبول را شرح دهد ( مثل اینکه رفتار قابل قبول این است که بچه ها در زنگ های تفریح باید از کلاس بیرون بیایند ) ویا قوانین ممکن است رفتار های غیر قابل قبول را شرح دهند ( مثل برای معلم قابل قبول نیست که بچه ها در کلاس مواد غذایی بخورند ) همچنین قوانین ممکن است عمومی باشند ( مثل حفظ اموال عمومی ) و یا قوانین به صورت اخص باشند (مثل اینکه دانش آموز فقط درزنگ تفریح حق دارد کتاب ازکتابخانه به امانت بگیرد )

ه : قوانین باید قابلیت تغییر داشته باشند

و : قوانین نباید خشک و جامد باشند

و از نظر من : معلم باید نوع تنبیه و مجازات فرد خاطی از قوانین را هم به کمک خود شاگردان تدوین نماید مثلا" به بچه ها گفته شود اگر دانش آموزی بعد از زنگ تفریح باز هم در کلاس ماند چه مجازاتی برای او در نظر بگیریو پس از جمع آوری نظرات آنان مجازات تعیین شده را در مقابل قانون انضباطی نوشت به صورت زیر :

قانون انضباطی شماره 41 دانش آموزان باید هنگام زنگ تفریح از کلاس درس بیرون بروند.

مجازات قانون انضباطی شماره 41 اگر دانش آموزی در زنگ تفریح از کلاس خارج نشود برای بار اول تذکر شفاهی برای بار دوم تذکر کتبی به خودش و اولیا و برای بار سوم کم نمودن نمره

10: یکی از مواردی که در شروع تدریس جدید می توان حواس دانش آموزان را به درس جمع کند و از

بی انضباطی ها و پچ پچ کردن اولیه ی شاگردان جلوگیری نماید رائه ی نقطه شروع درس به صورت جذاب و جالب است . «« پار»» و «« پیترسون »» توصیه ی جالبی برای متمرکز کردن حواس دانش آموزان به درس می دهند آن ها پیشنهاد می کنند که در آنچه که به آن ها می گویید فرض یا پیش فرضی بگنجانید :

مثلا" « وقتی ساکت شدید و سر جایتان نشستید صفحه ی پنجاه کتابتان را باز کنید» یا

« نمی دانم کدام قسمت این بخش بیشتر از همه برایتان جالب خواهد بود »

در گفته ی اول فرض بر این است که آن ها ساکت خواهند شد و سر جایشان خواهند نشست در گفته ی دوم پیش فرض بر این است که چیزی برای آن ها در این بخش جالب خواهد بود .

از نظربنده و براساس تجربیات چند ساله ی معلمی هیچ چیزبه عنوان نیازد شاگردان ایجاد انگیزه نمی کند.

مثلا" در تدریس محیط دایره وقتی از شاگردان می خواهیم محیط شکل هایی را که قبلا" یاد گرفته اند بنویسند مشکلی ندارند و احساس نیاز نمی کنند ولی اگر از آن ها بخواهیم محیط شکلی دایره ای را حساب کنند یا بلد نیستند و یا شاید یکی از شاگردان زرنگ بگوید با یک نخ محیط دایره را اندازه و بعد نخ را روی خط کش گذاشته و محیط دایره به دست می آید این جا معلم احساس نیاز را در شاگردان ایجاد کرده و می گوید درست ولی محیط یک فلکه یا یک میدان ورزشی دایره شکل را چگونه می توان اندازه گرفت ؟؟؟

این جا احساس نیاز در شاگردان ایجاد شده واز آنان سوال می گرددآیا دوست دارید یاد بگیریرل محیط یک فلکه را بدون نخ چگونه اندازه می گیرند ؟ و به این ترتیب دانش آموزان سراپا گوش می شوند تا مطلب را یاد بگیرند .

11 :تکنیک چشم ها و گوش ها همه جا هستند نیز یکی از مواردی است که از بی انضباطی ها و کارهای بد شاگردان جلوگیری می کند حال ببینیم این تکنیک چگونه اجرا می شود :

این تکنیک به معلم می گوید که دانش آموزان خودرا متعجب و غافلگیر نمایید از طریق رفتارهای خارج از کلاسشان بدین طریق که اطلاعاتی را از اعمال و رفتارهای خوب خارج از کلاس دانش آموزانتان جمع آوری کنید و در هنگام شروع کلاس اشارهای کوچک به آن رفتار بکنید .

مثلا" علی شنیده ام گل زیبایی به کلاس پنجم زده ای!

یا احمد خواهر کوچک تازه به دنیا آمده ات چه طور است ؟

یا رضا ماشین جدید پدرت چه زیباست!

این کار به شاگردان می فهماند که شما از همه جاآگاهی دارید و چشم ها و گوش های شما همه جا هستند پس وقتی هم که می خواهند بی انضباطی و بدرفتاری بکنند چشم ها و گوش های شما در نظرشان می آید و کمتر بی انضباطی می کنند .

 

 

تهیّه شده توسط: زارعی آموزگار پایه سوم دبستان امام علی (ع)
طبقه بندی: تحقیق، پایه پنجم ابتدایی، پایه سوم ابتدایی، پایه چهارم ابتدایی، مقاله،
[ 1386/02/8 ] [ 10:19 ] [ مصطفی زارعی ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ شامل اطلاعات علمی و آموزشی است و از خوانندگان محترم ودوستان و کاربران محترم تقاضا داریم تا هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی در مورد وبلاگ و یا مطالب آن دارند ، بیان نموده تا باعث رفع ایرادها و پیشبرد بهتر این وبلاگ در راستای یک وبلاگ مفید برای دوستدارانش شوند.

با تشکر :مدیریت وبلاگ زارعی
09124660064
09394660064
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

مرجع کد آهنگ

زیباترین قالبهای بلاگفا